• Gerard ter Hart
  • Achtergrond:Provincie Noord-Brabant
  • E-mail:
  • Mijn Droom:
    Evenwicht tussen bewoners en activiteiten

    Ik hoop dat we in de Peelhorst een goed evenwicht kunnen vinden tussen alle bewoners/gebruikers en de activiteiten in het gebied. Een evenwicht wat recht doet aan ieders wens voor goed wonen en werken in het gebied. Niet voor de korte termijn, maar voor de echt lange termijn.