Regionale groep de Peelhorst

In de Peelhorst werken diverse partijen aan een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving. Samen vormen zij het Netwerk de Peelhorst.

De Regionale groep de Peelhorst ondersteunt inhoudelijk en procesmatig de partijen in het netwerk om daarmee de ontwikkeling van duurzame landbouw en verbetering van de leefbaarheid te versnellen. De Regionale groep is een onafhankelijke groep mensen, waaraan de deelnemers op persoonlijke titel deelnemen. Zij hebben verschillende achtergronden, kennis en een groot netwerk. De regionale groep is nadrukkelijk geen stuurgroep. Zij fungeert als denktank, kan vraagstukken nader uitwerken of elders agenderen en houdt de partijen bij elkaar.

De samenstelling van deze groep kan wijzigen, naar gelang de behoefte aan kennis en ondersteuning vanuit de partijen in het netwerk.