Praat niet over de sector maar met de sector

Door: Ingrid Jansen
Geplaatst op: 8 september 2014

De afgelopen maanden heb ik in verschillende netwerken, die als doel hebben om de veehouderij verder te verduurzamen, presentaties mogen geven over de toekomstplannen van de varkenshouderij. Aan deze tafels zitten vooral partijen verderop in de keten; nationale, provinciale en gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Het is mij opgevallen dat bij veel van deze netwerken de primaire sector niet vertegenwoordigd is. De aanwezigheid van de sector is echter essentieel, aangezien het de veehouderij zélf is die een verduurzamingsslag moet maken. Draagvlak voor beleid om hiertoe te komen is cruciaal om het proces succesvol te laten zijn.

De netwerken hebben veelal tot doel om aan een toonaangevende Nederlandse veehouderij te werken met behoud van concurrentiekracht en met respect voor mens, dier en milieu. Deze doelstellingen onderschrijft de primaire sector ook. Daarom heeft de varkensvleesketen (NVV, LTO en COV) zelf het heft in handen genomen en het Recept voor Duurzaam Varkensvlees geschreven. In het recept hebben wij de ambitie uitgesproken dat wij vóór 2020 wereldwijd koploper willen zijn in duurzaamheid. De visie is uitgewerkt aan de hand van vier thema’s: Markt & Consument, Gezond & Transparant, Maatschappij & Omgeving en Varken & Kringloop.

De uitdagingen die wij hebben neergelegd in het Recept worden momenteel uitgewerkt in actieplannen en een realistisch tijdspad. Beide moeten leiden tot een ambitieuze uitvoeringsagenda. Alle relevante partijen uit het veld (lees: andere schakels uit de keten, overheden en maatschappelijke organisaties) zijn uitgenodigd om deze uitvoeringsagenda mee op te stellen. De themagroepen zijn met de betrokken partijen inmiddels volop aan de slag. De varkenshouderijsector is er namelijk van overtuigd dat we sámen meer kunnen dan alleen. Ik daag de netwerken dan ook uit om in plaats van óver de sector te praten sámen met de sector de handschoen op te pakken en de varkenshouderij verder te verduurzamen. Zodat de verhouding tussen boer en burger zal verbeteren.

 

Ingrid Jansen is voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV)

Voeg een reactie toe

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.