Een open proces?! Wat betekent dat?

Door: Netwerk de Peelhorst
Geplaatst op: 6 november 2012

De samenleving en overheid hebben definitief afscheid genomen van de maakbare samenleving en gekozen voor meer open, interactieve (plan)processen. Wat betekent deze nieuwe verhouding tussen initiatiefrijke boeren, burgers en buitenlui en de gemeentelijke overheid voor de rol van het openbare bestuur? Om wethouders uit de Peelhorst hierin te ondersteunen, organiseert Peelhorst in 2012 en 2013 drie werkbijeenkomsten voor hen.

De eerste vond eind oktober plaats. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op leren van elkaar, gevoed door ervaringen van elders. Om vervolgens samen tot instrumenten te komen, die de andere manier van werken ondersteunen. Instrumenten die helpen bij de beantwoording van vragen als:

  1. Hoe maak je als bestuur je succes zichtbaar, terwijl je in feite bescheiden als facilitator op de achtergrond acteert?
  2. Hoe krijg je het college en de raad mee? Het belangrijkste kenmerk van open processen is namelijk dat ze onzeker zijn in hun verloop, uitkomst en uiteindelijke realiseerbaarheid.
  3. Hoe zorg ik dat de ambtelijke organisatie meebeweegt in de offensieve, open, ondersteunende en toegankelijke houding die nodig is voor de nieuwe werkwijze?
  4. Hoe mobiliseer ik de samenleving. Hoe weten inwoners dat je als wethouder open wil staan voor deze benadering van onderop?
  5. Hoe zorg ik voor voldoende speelruimte, zodat het open proces niet strandt op beleid, wet en regelgeving van de ‘hogere’ overheden?

Via deze website houden we u op de hoogte van het verloop van deze bijeenkomsten en de ontwikkeling van de instrumenten. Meer informatie: stuur een e-mail aan Jack van Dijck.

Voeg een reactie toe