Ondersteuningsteam de Peelhorst

In de Peelhorst werken diverse partijen aan een duurzame landbouw in samenhang met een betere leefbaarheid. Samen vormen zij het Netwerk de Peelhorst.

Het ondersteuningsteam de Peelhorst wil deze partijen en hun activiteiten en initiatieven bij elkaar brengen en faciliteren. Het ondersteuningsteam bestaat uit mensen uit de regio, het onderwijs en de provincie Noord-Brabant. Zij kan samen met initiatiefnemers mensen benaderen om vernieuwende ideeën verder te helpen.

Ook organiseert het ondersteuningsteam bijeenkomsten, kan zij u helpen bij lastige gesprekken en informeert zij u over zaken die spelen onder andere via deze website, de digitale nieuwsbrief en twitter. Het ondersteuningsteam heeft een faciliterende rol; zij heeft geen inhoudelijk standpunt over hoe de veehouderij zich zou moeten ontwikkelen.