Voorstel werkwijze gebiedsprofilering gereed

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 2 september 2013

Een groep ervaringsdeskundigen uit het Netwerk de Peelhorst heeft op 22 augustus jl. een voorstel voor de werkwijze van een gebiedsprofilering aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en aan de Stuurgroep Lokale Inpassing van het Verbond van Den Bosch.

Een gebiedsprofiel geeft aan op welke manier agrarische bedrijven zich in een gebied kunnen ontwikkelen. Belangrijk is dat het profiel samen met partijen in de streek wordt opgesteld.

Het kan verschillende doelen dienen. De gebiedsprofilering is bijvoorbeeld een goede manier om tot afspraken te komen om de ontwikkelingsmogelijkheden van individuele bedrijven. Als er knelpunten zijn met agrarische ontwikkeling, zoeken gemeenten vaak op bedrijfsniveau naar een oplossing, Met een gebiedsprofiel kan een knelpunt in een breder perspectief gezet worden. De gebiedsprofilering kan dus behulpzaam zijn om oplossingen voor bestaande knelpunten te vinden die het bedrijfsniveau overstijgen of om te komen tot afspraken op gebiedsniveau over sanering, beheer en duurzame ontwikkeling. Het gezamenlijk benoemen van grenzen die minimaal gehaald moeten worden voor bijvoorbeeld de uitstoot van fijn stof of stank is een mogelijke invulling van dit instrument.
Door dit vast te leggen en de resultaten periodiek met elkaar te delen zorgt een gebiedsaanpak ervoor dat de ambities en afspraken die gesteld zijn voor een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Bij gebiedsprofilering kunnen meerdere partijen initiatiefnemer zijn, maar betrokkenheid van de gemeente is essentieel. Het is belangrijk dat deze partijen vooraf, op basis van gelijkwaardigheid, samen afspraken maken over de aanpak (doel, trekkerschap, betrokkenen en proces).
De begrenzing van het gebied is afhankelijk van het te bereiken doel  (bijvoorbeeld aanpak stank); het kan bijvoorbeeld gaan om een gedeelte van een gemeente, maar de gebiedsprofilering kan ook over gemeentegrenzen heengaan. Een gebiedsprofilering is geen verplicht instrument en is vormvrij. Een gebiedsprofilering kan dus ook worden toegevoegd aan bestaande plannen zoals een Structuurvisie.

Voor het opstellen van een gebiedsprofilering kan het verstandig zijn om een onafhankelijke procesbegeleider in te schakelen. Het oppakken en uitwerken van het instrument gebiedsprofilering is nieuw. De verwachting is dat er bij de uitwerkingen vragen zullen komen die al werkenderwijs voorzien moeten worden van een antwoord. Vanuit het Netwerk de Peelhorst worden deze vragen en antwoorden/ervaringen met partijen gedeeld.

Dit voorstel voor de gebiedsprofilering is een uitwerking in het kader van de doelstellingen in het dossier 'Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020',  dat op 22 maart in Provinciale Staten van Noord-Brabant is besproken. Eerder is een voorstel voor de omgevingsdialoog ontwikkeld.

De werkwijze voor gebiedsprofilering werd ontwikkeld door een groep van ervaringsdeskundigen uit het Netwerk de Peelhorst: Geert Verstegen (BMF), Herman Litjens (ZLTO), Marlie van Santvoort en Mariet Paes (Provinciale Raad Gezondheid), Henk Jans (Milieuarts, adviseur GGD’en Brabant), Jack van Dijck en Hans van Dommelen (ondersteuningsteam Peelhorst), Joep van de Ven (Provincie Noord-Brabant) en Theo van de Ven (gemeente Oirschot).


U kunt hier het voorstel voor de werkwijze voor gebiedsprofilering downloaden (pdf)>

 

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met het ondersteuningsteam.

Voeg een reactie toe

Opinie gerelateerdRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.