Voorstel werkwijze dialoog en gebiedsprofilering

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 27 mei 2013

De ervaringen die in het Netwerk de Peelhorst en op andere plekken met  de maatschappelijke dialoog zijn opgedaan, zijn de afgelopen periode veelvuldig ingebracht bij Provinciale Staten. Op basis van deze praktijkervaringen zal een concreet voorstel om de dialoog over de verduurzaming van de veehouderij tussen ondernemers, omgeving en overheid constructief te voeren begin juni worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten en de Stuurgroep Lokale Inpassing van het Verbond van Den Bosch.

Op initiatief van het ondersteuningsteam de Peelhorst heeft een groep van tien ervaringsdeskundigen vanuit verschillende partijen (onder andere de Brabantse Milieufederatie (BMF), Provinciale Raad Gezondheid, ZLTO, gemeenten, provincie Noord-Brabant) het voorstel uitgewerkt voor een werkwijze voor een omgevingsdialoog.
Soms is een goed informatief gesprek tussen ondernemer en de directe omgeving over nieuwe plannen voldoende. Maar bij onderwerpen die bijvoorbeeld de eigen gezondheid aangaan, is een gedegen dialoog met belanghebbende partijen wenselijk. De nieuwe werkwijze voor een omgevingsdialoog moet naast informatievoorziening meer ruimte bieden aan houding, gedrag, elkaar leren kennen in intenties en (on)mogelijkheden. De groep heeft zich expliciet gericht op een werkwijze gekoppeld aan een vergunningaanvraag. Dit betekent dat het voorstel aan de hand van concrete stappen ingaat op de vraag hoe een zinvolle dialoog bij een vergunningaanvraag kan worden vormgegeven.

Het voorstel is medio juni op deze website in te zien. De expertgroep zal binnenkort ook een voorstel maken voor de aanpak op gebiedsniveau (gebiedsprofilering). Via deze website houden wij u ook hiervan op de hoogte.

 

Afbeelding: freedigitalphotos.net

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met het ondersteuningsteam.

Tags:

dialoog

Voeg een reactie toe