Traditionele graansoorten voor een mooier landschap

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 20 september 2013

Landschapsbeheer Oss steekt al sinds 2002 de handen uit de mouwen om het landschap rond Oss mooier te maken: minder maïs, meer graan. Een subsidie van de provincie maakt het nu mogelijk een flinke slag te maken. Doel is een echt voedsellandschap. Een landerij van ’t Osse, ofwel: Landerij VanTosse.

Onder de naam Landschap van Allure stelt de provincie Noord-Brabant een subsidie beschikbaar ten behoeve van landschapsontwikkeling. In totaal gaat het voor de regio Oss Zuid om 3 miljoen euro. Het concept Landerij VanTosse viel als één van de gelukkigen in de prijzen.

Graan is impuls landschap

En dat betekende een boost voor de werkzaamheden van Landschapsbeheer Oss, vertelt Henk Smouter. “Landerij VanTosse ligt ingeklemd tussen Oss en Heesch. Het gebied heeft altijd wat onder druk gestaan. De gemeente heeft de doelstelling om het gebied open en groen te houden. Als Landschapsbeheer Oss werken we daarom aan behoud van het oude kampenlandschap en versterking van de functie. Dit onder andere door traditionele graansoorten terug te brengen.”

Doel is een echt voedsellandschap: minder maïsvelden, meer gewassen voor de menselijke consumptie. Smouter: “Het is een vorm van stadsrandlandbouw. Want de producten worden ook verwerkt en vermarkt in de streek. Spelt wordt inmiddels al lokaal verwerkt door een molenaar en een bakker. Ook is er een bierbrouwerij bij betrokken en is er een project rond cranberry’s, een nieuw gewas voor deze streek De kleine ketens zijn er al, we willen nu meer partijen betrekken. En verder door ontwikkelen, waarbij ook met nieuwe gewassen wordt geëxperimenteerd, zoals bonen en paddenstoelen”

Beter imago

In het project staat landschapsontwikkeling centraal. Daarnaast draait het project om een nieuwe manier van voedselproductie. Maar het is ook educatief. “De afstand tussen boer en burger in dit gebied is vrij groot. Er is veel grootschalige landbouw. Dat is heel ondoorzichtig. Er zijn veel vooroordelen, terwijl mensen helemaal niet weten hoe het gaat. En dus moet je je best doen om dat imago wat beter neer te zetten. Daarom plaatsen we bijvoorbeeld informatieborden in de akkers. Onze doelstelling is om in het veld te laten zien dat de landbouw ook bij kan dragen aan een mooier landschap.”

Samen sterk

Daarnaast is Landerij VanTosse vooral een succes als samenwerkingsverband tussen heel veel partijen. “Het is vooral heel mooi dat lokale ondernemers betrokken worden. Daarnaast trekken we samen met ZLTO op, om de landbouw meer zichtbaar te maken bij het grote publiek. Maar er is ook samenwerking met de zorg en het onderwijs. Via de GGD worden mensen met een beperking ingezet. Zo betrek je een hele partij mensen die verlegen zitten om activiteiten. En via stages en afstudeerprojecten kunnen we het onderwijs ook heel wat bieden”

Het project is sociaal, zorgt voor een mooier landschap en voor meer waardering voor de agrarische sector. En dat biedt kansen, denkt Smouter, zeker omdat door kortingen bij de gemeenten zaken als natuuronderhoud in het geding komen. Uiteindelijk is het nog wel zaak de boel economische gezond te laten draaien. “Dat is ook het doel van de provincie: ze wil wel projecten subsidiëren, maar die moeten zich uiteindelijk wel zelf kunnen bedruipen. Maar daar heb ik heel veel vertrouwen in!”

Lees meer over VanTosse op de netwerkkaart>

Categorieën:

Gebiedsniveau

Voeg een reactie toe