Toiletstal: natuurlijk gedrag varkens helpt milieu, dier én mens

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 20 september 2013

Zeg je varkens, dan denk je modder. Maar varkens zijn eigenlijk heel schone dieren. En best slim! Eigenschappen die je goed kunt gebruiken om een stal te ontwikkelen die beter is voor milieu, dier en mens. In het Varkens Innovatiecentrum (VIC) Sterksel heeft dit tot een prototype van het Varkenstoilet geleid.

Het lijkt bijna een echt bedrijf, met vleesvarkens en kraamzeugen. Maar dat is het Varkens Innovatiecentrum zeker niet. Groepen dieren worden allemaal in verschillende stallen onder andere condities gehouden. En het doel is niet vleesproductie, maar onderzoek.

Innovatiemanager Vincent Schraven legt uit: “De naam zegt het al: we zijn een innovatie- en kenniscentrum ten behoeve van de varkenshouderij. We doen onderzoek en proberen ideeën en vragen uit de sector, het bedrijfsleven of de overheid gestalte te geven. Het doel van ons onderzoek verschilt per geval. Het kan gaan om verbetering van het dierenwelzijn of een lagere belasting van het milieu, maar ook bijvoorbeeld mestverwerking.”

Poepen op de juiste plek

Eén van de recente projecten van het VIC betreft het Varkenstoilet, dat loopt sinds 2011. Het concept van deze toiletstal is gestoeld op het natuurlijk gedrag van het varken. Wanneer varkens in een nieuwe stal komen, bakenen ze eerst hun vreet- en slaapplek af. De plek die overblijft, wordt mestplek. In het project Toiletstal zoeken onderzoekers naar manieren om deze afbakeningen te sturen.

Het onderzoek verloopt langs drie sporen. Schraven: “Het eerste is de grote toiletstal. Daar proberen we de keuze van de varkens te sturen door de vreet- en slaapplek zo aangenaam mogelijk te maken. Zo gaan de varkens ook mesten waar jij dat wilt. Dan is er een toiletstal voor kleine groepen: twaalf hokken met twaalf dieren. Hier proberen we door hokinrichting en klimatiseren – verse lucht, prettige temperatuurcondities –een veilige en aangename plek voor het mesten te creëren en op die manier te sturen. Ten slotte is er het trainingstoilet. Daar belonen we de varkens als ze gaan mesten op een specifieke plek: een roostervloer, fysiek afgescheiden van de rest van het hok door een wandje.”

Perspectief

Uiteindelijk is het doel mest geconcentreerd op te vangen. “Dit zou kunnen leiden tot minder uitstoot van ammoniak en fijnstof. Ook kun je mest aan de bron scheiden, dat is efficiënter en beter voor het milieu. Ook is het fijner voor het dier, omdat het niet in zijn eigen mest hoeft te liggen. En de lucht in de stal schoner is; iets dat ook weer prettiger is voor de boer.”

Het project is nog volop in ontwikkeling. “Momenteel zijn we bezig met de hokindeling en het automatiseren van het belonen in het trainingstoilet. Dat laatste gebeurt nu handmatig en is erg arbeidsintensief. Dat werkt in de praktijk natuurlijk niet: dan kan een boer er speciaal mensen voor in dienst gaan nemen.” Volgens Schraven is het nog te vroeg om conclusies te trekken. De vooruitzichten zijn wel perspectiefvol. Het concept van de toiletstal is inmiddels ook omarmd door het Vair Varkenshuis. Marijke en Michiel Nooijen hebben een deel van de ideeën meegenomen in de nieuwbouw van hun stal. Zij nodigen iedereen uit vooral zelf te komen kijken. De uitloop is iedere dag vrij toegankelijk, met op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uitleg van de boer/boerin.


Lees meer over dit praktijkvoorbeeld en de betrokken partijen op de netwerkkaart:

Categorieën:

Bedrijfsniveau

Voeg een reactie toe

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.