Standpunten politieke partijen over milieu en veehouderij

Overig nieuws Geplaatst op: 24 augustus 2012

De Tweede Kamerverkiezingen staan weer voor de deur. Dankzij vaag en verhullend taalgebruik is het soms niet eenvoudig de verschillen tussen de verkiezingsprogramma’s te ontdekken. Daarom zette Stop de Stank uit Deurne de standpunten over natuur, milieu en de intensieve veehouderij van een groot aantal politieke partijen beknopt op een rij:

GroenLinks (GL)

 • Vee-industrie omvormen tot duurzame en diervriendelijke veehouderij
 • Verbod op megastallen

Partij voor de dieren (PvdD)

 • Vee-industrie rondom natuurgebieden versneld afbouwen
 • Strenge controle en handhaving van de milieuregelgeving
 • Krimp van de veestapel
 • Verbod op megastallen
 • Laatste-keus-antibiotica voor mensen verbieden in de veehouderij
 • Verbod op grote gemengde veehouderijen met kippen en varkens om vorming van gevaarlijke virussen tegen te gaan
 • Geen plofkippen en geen vleeskonijnen
 • Kringlopen sluiten

Socialistische Partij (SP)

 • Stop schaalvergroting in de landbouw- en in de voedingssector
 • Biologische landbouw aanmoedigen
 • Stop bouw van megastallen
 • Kringlopen sluiten; niet meer mest produceren dan gras en gewas kunnen opnemen; aantal dieren hierop afstemmen

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • Duurzame veehouderij
 • Stoppen met preventief gebruik van antibiotica
 • Volksgezondheid belangrijker dan economie
 • Geen verdere intensivering van de veehouderij
 • Tegen bouw van megastallen
 • Grotere rol voor biologische landbouw

D66

 • Stallen verbeteren, zodat dieren ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag
 • Antibioticagebruik en dierproeven inperken
 • Nieuwe stallen of grote uitbreidingen mogen alleen als zij voldoen aan eisen voor volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu
 • Aan grote stallen hogere eisen stellen

Christen Democratisch Appèl (CDA)

 • Stap voor stap naar een groene economie
 • Minder regeldruk voor agrariërs
 • Positie van agrarische sector versterken
 • Voor sterke gezins- en familiebedrijven
 • Antibioticagebruik minimaliseren
 • Telen van gewassen voor brandstof is niet wenselijk

ChristenUnie (CU)

 • Grondgebondenheid en regionale productie van veevoer stimuleren.
 • Nieuwe stalontwerpen en best beschikbare technieken verkleinen de milieudruk
 • Stallen mogen maar één bouwlaag hebben en het bouwblok mag niet groter zijn dan 1,5 ha.
 • Provincies kunnen ontheffing verlenen tot 2,5 ha
 • Minder antibioticagebruik

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • De consument zal er hopelijk voor zorgen dat de bio-industrie snel tot het verleden behoort

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 • Nieuwe, eenvoudige Natuurwet, die beschermt wat waardevol is, maar eindeloos procederen door professionele actievoerders onmogelijk maakt
 • Bij ontwikkeling van natuurgebieden meer aandacht voor belangen van boeren, ondernemers en bezoekers

Lees het originele bericht >

Foto: Erik Bruggink

Tags:

Politiek

Voeg een reactie toe