Netwerk de Peelhorst biedt voorstel dialoog aan

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 7 juni 2013

In het dossier 'Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020', dat op 22 maart in Provinciale Staten van Noord-Brabant is besproken, wordt het belang van een dialoog tussen boer, burger en overheid benadrukt. Het Netwerk de Peelhorst heeft de afgelopen periode gewerkt aan een voorstel dat concreet invulling geeft aan de omgevingsdialoog. Het richt zich met name op de vraag hoe ondernemers hun omgeving bij het traject bij een vergunningsvraag kunnen betrekken. De werkwijze is op 5 juni aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant en aan de Stuurgroep Lokale Inpassing van het Verbond van Den Bosch.

Kern van de werkwijze is dat een boer die wil uitbreiden hierover eerst in gesprek moet met zijn omgeving: wat zijn mogelijke wensen, zorgen en aandachtspunten? De werkwijze beschrijft concrete stappen om deze dialoog vorm te geven. Een verslag van het proces en het resultaat moet vervolgens bij de vergunningaanvraag worden ingediend.

Netwerk de Peelhorst hoopt met de dialoog het vertrouwen van burgers in de veehouderij te herstellen en een goede relatie tussen agrariërs en hun omgeving te stimuleren. De werkwijze werd ontwikkeld door een groep van ervaringsdeskundigen uit het Netwerk de Peelhorst: Geert Verstegen (BMF), Herman Litjens en Maarten Leseman (ZLTO), Marlie van Sandvoort en Mariet Paes (Provinciale Raad Gezondheid), Henk Jans (Milieuarts, adviseur GGD’en Brabant), Jack van Dijck en Hans van Dommelen (ondersteuningsteam de Peelhorst), Joep van de Ven en Richard Dumont (Provincie Noord-Brabant), Theo van de Ven (Gemeente Oirschot) en Erik Boers (deskundige 'dialoog', het Nieuwe Trivium). Directe aanleiding was het voorstel ‘Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020’, wat in maart door Provinciale Staten is besproken.

U kunt hier het voorstel voor de werkwijze dialoog downloaden (pdf) >

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met het ondersteuningsteam.

Voeg een reactie toe

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.