Koecompost: goed voor koe, tuinier én mestverwerking

Peelhorst Actueel Geplaatst op: 1 mei 2014

Mest voor je gazonnetje, gemaakt van drijfmest: puur natuur, zonder kunstmatige toevoegingen. Dat willen we allemaal, ware het niet dat de boel dan meteen een uur in de wind stinkt. Of niet? Koecompost, sinds kort op de Oost-Brabantse markt, is wat dat betreft volledig consumentvriendelijk. Want: geurvrij! En de boer uit de buurt is meteen van zijn overschot aan mest af.

Ruim een jaar draait ‘ie nu op het melkveebedrijf dat Joris Hanenberg met zijn ouders en broer runt in Oss: de ‘Beddingmaster’, een Amerikaans staaltje techniek dat via compostering mest omzet in ligboxen-strooisel. Het vee ligt er heerlijk bij, en het is meteen een nuttige manier om van de mest af te komen. Wat niet op het bedrijf blijft, wordt regionaal onder de consument afgezet als compost voor de tuin.

Mest wordt strooisel…

In eerste instantie was Hanenberg op zoek naar een alternatief voor het ligbed van zijn koeien. Maar met een groeiend bedrijf werd ook de behoefte groter om op een verantwoorde, betaalbare én structurele manier van mest af te komen. De Beddingmaster slaat twee vliegen in één klap. De installatie splitst drijfmest in een dunne fractie en een dikke fractie. De dunne fractie wordt afgevoerd en kan later op het land. De dikke fractie wordt gecomposteerd. Het resultaat: schoon strooiselmateriaal dat door verhitting geen besmettingsgevaar meer oplevert, zodat de koeien (en dan vooral hun uiers) een stuk gezonder blijven.

…én compost!

De Beddingmaster verwerkt de mest, en dat is mooi, maar produceert veel meer strooisel dan Hanenberg voor zijn koeien nodig heeft. Wat te doen met de rest? Verpakken in zakken en verkopen aan particulieren in de regio als compost. Het lijkt een simpele maar briljante oplossing. “Koecompost is een natuurlijke meststof en een goed alternatief voor mensen die geen kunstmest willen gebruiken. Maar omdat het gecomposteerd is, heeft het niet de ammoniakgeur van gewone mestkorrels. Bovendien heeft door compostering de eerste omzetting al plaatsgevonden, waardoor de voedingsstoffen uit de mest eerder beschikbaar komen voor de beplanting. Geurvrij, gebruiksvriendelijk én natuurvriendelijk.”

Potentie

Tot nu toe blijft Hanenberg pionier, als één van de drie bedrijven in Nederland die de Beddingmaster op het erf heeft staan. Collega-veehouders tonen interesse, vooral in het boxstrooisel, maar vinden het toch een hele investering. En de verkoop van Koecompost is net pas gestart en moet zich nog bewijzen. Desondanks is Hanenberg al zeer tevreden. “De kringloop wordt nu weer wat meer gesloten. En koecompost is een goede, natuurlijke vervanger van kunstmest. In Nederland hebben we bovendien een mestoverschot. Zoals het er nu uitziet kunnen we met de machine het grootste deel van onze dikke fractie verwerken. Dit is maar een initiatief en niet ‘de’ oplossing, maar ik denk dat het echt wel potentie heeft!”

 

U vindt meer informatie over Koecompost op onze Netwerkkaart >

Foto: Joris en vader Theo.

Categorieën:

Kringlopen en emissies

Voeg een reactie toe

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.