Landelijk en provinciaal

Ook buiten de Peelhorst wordt hard gewerkt aan een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau.

Op tal van plaatsen, zowel landelijk, provinciaal, regionaal als lokaal vindt momenteel het gesprek plaats hoe de veehouderij zich zou moeten ontwikkelen. Een greep uit rapporten en initiatieven die een rol spelen in de provinciale en landelijke ontwikkeling van de veehouderij.

2013

2012

  • In december 2012 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg de Ambitienota Landbouw vastgesteld. Met de Ambitienota legt de provincie de bal voornamelijk bij ondernemers zelf. De provincie biedt boeren en tuinders ondersteuning door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen.

2011

  • Op 1 september 2011 tekenden 27 partijen het zogenoemde Verbond van Den Bosch. Zij spraken af dat er uiterlijk in 2020 alleen nog duurzaam geproduceerd vlees in de schappen ligt.
  • Naar aanleiding van de discussie over de intensieve veehouderij heeft de provincie Noord-Brabant advies gevraagd aan de Commissie van Doorn hoe de veehouderij is te verduurzamen. Dit resulteerde in september 2011 in een advies “Al het vlees duurzaam”, met als kern dat de veehouderij zich de komende jaren aanpast tot een duurzame vleesketen.
  • Zaken als gezondheid, dierwelzijn en omvang van bedrijven staan in veel discussies centraal, zoals de campagne van stichting Mens, Dier en Peel: knakdeworst.nl, stem bewust op 2 maart.

2010

  • In 2010 hebben de Provincie Limburg en de LLTB de Verklaring van Roermond ondertekend. In deze verklaring worden tal van maatregelen aangekondigd om de Limburgse veehouderij te laten uitgroeien tot de meest duurzame en innovatieve van Nederland.

2009


Nieuws over dit onderwerp

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.