Bedrijfsniveau

Op weg naar een veehouderij die goed is voor mens, dier en omgeving zijn aanpassingen op bedrijfsniveau essentieel. Lees op deze pagina meer over praktijkvoorbeelden en nieuws over verduurzaming op het individuele bedrijf (o.a. stal- en marktconcepten).

Op weg naar een veehouderij die beter is voor mens, dier en milieu, zijn aanpassingen op bedrijfsniveau essentieel. Er komen steeds meer innovatieve stalsystemen waardoor de uitstoot van geluid, ammoniak, geur en fijnstof wordt verminderd. Dit is beter voor de volksgezondheid en het milieu. Ook zetten bedrijven steeds meer stappen om het antibioticagebruik omlaag te brengen en het welzijn van dieren te verhogen.

Sommige boeren proberen aan natuur- en landschapsbeheer te doen of hun bedrijf landschappelijk mooier in te passen, bijvoorbeeld via het alfa-project.

Verder gaan boeren vaker de dialoog aan met hun buren, om wensen te horen en zodoende een maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd bedrijf te krijgen.

Tenslotte zijn agrarische bedrijven ook bezig met het ontwikkelen van nieuwe marktconcepten.

 


Nieuws over dit onderwerp


Praktijkvoorbeelden

Gerelateerde evenementenRSS Feed

  • Geen resultaten gevonden.